sunwin nổ hũ Chính sách bảo mật

Chính sách về quyền riêng tư & cookie

Các sòng bạc tiền gửi tối thiểu (sau đây được gọi là MDC MDC) là bộ điều khiển dữ liệu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. Theo luật như vậy, MDC chịu trách nhiệm giám sát dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ và xử lý dữ liệu đó.
Chính sách quyền riêng tư này phác thảo cách chúng tôi bảo vệ và xử lý thông tin có thể được hiểu là dữ liệu cá nhân. Hãy đọc nó một cách cẩn thận. Nếu bạn không đồng ý với nội dung của chính sách này, bạn nên ngừng sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
Xin lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được giữ trong cơ sở dữ liệu có thể truy cập bởi các công ty khác ngoài MDC. Trong những trường hợp như vậy, tất cả các công ty có quyền truy cập như vậy sẽ tuân thủ các điều khoản được nêu trong chính sách này.

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi

Trang web này có thể truy cập và có thể sử dụng mà không cần đăng ký và không cung cấp dữ liệu cá nhân.
Bạn có thể chọn nhận thông tin từ chúng tôi xung quanh các ưu đãi quảng cáo, bao gồm tiền thưởng, bằng cách đăng ký vào danh sách gửi thư hoặc danh sách thông báo đẩy của chúng tôi.
Bạn có quyền bất cứ lúc nào để ngừng nhận giao tiếp như vậy. Bạn có thể làm điều này bằng cách viết cho chúng tôi hoặc nhấp vào nút hủy đăng ký trên mạng trong bất kỳ email hoặc thông báo đẩy mà bạn nhận được từ chúng tôi.
Nếu bạn tương ứng với chúng tôi, chúng tôi có thể giữ bằng chứng về sự tương ứng đó.

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập tự động

Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin từ bạn. Điêu nay bao gôm:

  • Địa chỉ IP của bạn
  • Ngày và thời gian bạn truy cập dịch vụ của chúng tôi
  • Phần cứng, phần mềm hoặc trình duyệt Internet bạn sử dụng
  • Thông tin về hệ điều hành máy tính của bạn như cài đặt ngôn ngữ và phiên bản ứng dụng
  • Thông tin về các nhấp chuột và trang của bạn đã xem
  • Dữ liệu xác định thiết bị di động và đặc điểm của bạn xung quanh hiệu suất của thiết bị

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập và phân tích dữ liệu này để cải thiện hiệu suất của dịch vụ và để hiểu cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi người dùng.
Chúng tôi có thể báo cáo thông tin tổng hợp về các hành động và mẫu của người dùng của chúng tôi cho các bên thứ ba theo cách không xác định cá nhân bạn.
Chúng tôi gửi e-mail quảng cáo và thông báo đẩy liên quan đến sản phẩm và dịch vụ cho những người đã chọn để nhận các thông tin liên lạc này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba vì lý do tiếp thị trừ khi chúng tôi có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên một số cơ sở pháp lý. Các cơ sở pháp lý này được nêu trong Điều 6 (1) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung.
Dữ liệu của bạn có thể và có thể được xử lý với điều kiện chúng tôi đã có được sự đồng ý của bạn cho một mục đích xử lý cụ thể. Khi xử lý dữ liệu đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi hoặc bằng cách nhấp vào nút Hủy đăng ký trên mạng khi chúng tôi liên hệ với bạn.
Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân khi cần thiết để duy trì hiệu suất của hợp đồng mà chủ thể dữ liệu là bên.
Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân nơi công ty phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý theo đó cần xử lý dữ liệu đó.
Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân khi cần xử lý và vì lợi ích hợp pháp mà công ty chúng tôi theo đuổi. Ngoại lệ đối với xử lý này là nơi mà các lợi ích đó bị ghi đè bởi lợi ích và/hoặc quyền cơ bản của một người được xác định hoặc nhận dạng mà dữ liệu cá nhân này liên quan.

Thông tin cookie

Cookie là gì?

Cookies là các gói dữ liệu được phục vụ trên máy tính của bạn để nhớ hoạt động của bạn trong khi bạn đang duyệt một trang web.
Mục đích của cookie là giúp một trang web hiểu hoạt động của bạn.
Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, ví dụ để cho bạn thấy cung cấp phù hợp hơn vào lần tới khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.
Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi và cho chúng tôi bằng cách sử dụng cookie.
Bạn có thể vô hiệu hóa hoặc xóa cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình và nhiều trình duyệt cung cấp các hướng dẫn tuyệt vời bao gồm:
trình duyệt web IE: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-intert-explorer-delete- Manage-cookies
Firefox: https://3iau.com/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Trình duyệt Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en
Cuộc đi săn: https://3iau.com/en-us/ht201265
Opera: https://3iau.com/windows/10.20/en/cookies.html

Các loại cookie

Cookies của bên đầu tiên là các cookie được phục vụ bởi MDC hoặc thực thể vận hành tên miền.
Cookies của bên thứ ba là các dịch vụ được phép bỏ cookie thông qua miền của chúng tôi. Dưới đây là thông tin thêm về các cookie phổ biến mà chúng tôi sử dụng và một số thông tin cơ bản về cách chúng được sử dụng.
Google Analytics - Được đặt bởi Google. Đây là cookie của bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi các phân tích về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Thời gian của cookie này là hai năm. Để từ chối vui lòng truy cập http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google AdWords - Được đặt bởi Google. Đây là cookie của bên thứ ba cho phép chúng tôi đưa khách truy cập vào trang web của chúng tôi bằng Google Adwords. Thời gian của cookie này là hai năm.
CloudFlare - Được đặt bởi Cloudflare. Cookie này là cần thiết cho các tính năng bảo mật của Cloudflare. Nó không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân. Cookie này có thời gian 12 tháng.
Xin lưu ý rằng các nhà quảng cáo của chúng tôi sử dụng cookie và chúng tôi không kiểm soát các cookie này.
Đối với tất cả các câu hỏi liên quan đến dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và cookie, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [Email được bảo vệ]